Enxeñería forestal e medio ambiente

Enxeñería forestal e medio ambiente

En Tp3 temos experiencia na realización de proxectos de recuperación de espazos degradados. Destacan os proxectos de hidroloxía forestal e recuperación do espazo fluvial, mediante a implementación de técnicas de bioenxeñería na obra.

Tamén desenvolvemos proxectos de explotacións forestais e gandeiras no monte e proxectos de Ordenación de montes.