Informes periciais e valoracións

Informes periciais e valoracións

Redactamos e defendemos informes periciais nos xulgados, así como informes técnicos de valoracións de fincas rústicas e de arborado. Este tipo de valoracións inclúe a valoración de madeira en pé ou madeira apeada.

Informes de Validación Gráfica Alternativa (VGA) para Catastro/Rexistro da Propiedade. Realizamos estudios de impacto ambiental e Documento Ambiental Estratéxico (DAE.